[ورود کاربران] پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ WWW.ATABAI.COM

راهکارهای فاینانس بانکهای خارجی

یکی از مشکلات موجود پروژه های مختلف نبود امکانات مالی و تامین مالی پروژه های در دست اجرا است ، آن‌گونه که متداول شده، فاینانس به تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژه‌ها و خرید تجهیزات طرح‌های تولیدی (سرمایه‌ای) و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میان‌مدت و وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتباردهندگان خارجی اطلاق می‌شود. در حقیقت فاینانس به معنی تأمین منابع مالی طرح‌های تولیدی و ... توسط مؤسسات مالی نظیر بانک‌هاست که علی‌الاصول بازپرداخت آن‌ها به اعتباردهنده توسط شرکت‌های بیمه اعتبار صادرات تضمین و تأمین‌شده است. این روش که نوعی اعتبار خرید محسوب می‌شود، در قالب اعتبارات میان‌مدت است که بانک‌های اعتباردهنده به خریداران اعتبار اعطاء می‌کند. این شرکت با ارتباط با مجامع مالی و بانکهای خارجی و انعقاد قرارداد با فاینانسرهای بین المللی آماده مشاوره و اخذ تسهیلات فاینانس از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بین المللی است . جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان و مشاوران فاینانس این شرکت تماس بگیرید .

Copyright © 2017. atabaico . All Rights Reserved.