[ورود کاربران] پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ WWW.ATABAI.COM

راهکارهای نقدینگی بانک گارنتی های بین المللی

شرکتهای فعال در عرصه بین المللی ، بالاخص شرکتهای بین المللی صنعت نفت و گاز در اکثر قراردادهای خود با اخذ بانک گارانتی یا به عبارت دیگر ضمانتنامه های بانکی عملکرد خود را در سررسیدهای آتی دریافت خواهند کرد و دریافت نقدی این مبالغ در اکثر مواقع برای پیشبرد پروژه امری ضروری خواهد بود، لذا با ارائه راهکارهایی برای بالا بردن میزان نقدینگی آنی شرکتها و نیز قبول کارگذاری جهت عملیاتی نمودن این مهم همکاران ما آمادگی ارائه خدمات مالی مربوطه را دارندCopyright © 2017. atabaico . All Rights Reserved.