[ورود کاربران] پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ WWW.ATABAI.COM

روشهای جذب سرمایه گذار خارجی

هلدینگ سرمایه گذاری رنگین کمان کیش با ایجاد ارتباط و بستر سازی با بروکرهای قانونی بین المللی در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی با اولویت انتخابی سرمایه گذاران با قبول کارگذاری انجام عملیات جذب سرمایه گذار خارجی آماده تامین منابع مالی برای پروژه ها می باشد.Copyright © 2017. atabaico . All Rights Reserved.