[ورود کاربران] پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ WWW.ATABAI.COM

سرمایه گذاری صنعت نفت و صنایع وابسته

صنعت نفت و صنایع پایین دست آن از سود آورترین صنایع بین المللی می باشد، وجود نیروهای متخصص و نیز همکاری با شرکتهای بزرگ و فعال در عرصه بین المللی بستری را فراهم کرده تا با اعتماد راسخ جهت مشاوره های سرمایه گذاری در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی آمادگی کامل و نیز با ارائه طرحهای توجیهی و امکان سنجی آن ، سرمایه گذاران را همراهی و سرمایه ایشان را محافظت نمائیم.

Copyright © 2017. atabaico . All Rights Reserved.