[ورود کاربران] پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ WWW.ATABAI.COM

طرحهای توجیهی

1-طرح توسعه:

این گونه طرح ها برای واحد های صنعتی کوچک و بزرگ به کار گرفته میشود که در حال فعالیت تولیدی می باشند که با توجه به افزایش درخواست در بازار های هدف نیازمند توسعه واحد خود میباشد.2-طرح های ایجادی:

این گونه طرح ها با هدف ایجاد یا احداث انواع واحد های تولیدی بکار گرفته میشوند که در آن به امکان سنجی و توجیه طرح مورد نطر کارفرما جهت دریافت تسهیلات بانکی می پردازد.تسهیلات بانکی از دو بخش ارزی و ریالی تشکیل میشود که بر حسب نوع طرح متغیر خواهد بود.

فعالیت های فوق از طریق مشاورین نخبه بانکی با مجوز رسمی اخذ شده و متخصص انجام میگیرد.


Copyright © 2017. atabaico . All Rights Reserved.