[ورود کاربران] پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ WWW.ATABAI.COM

خدمات

  • مشاوره
  • طرح های توجیهی
  • واردات ماشین الات صنعتی
  • فاینانس بانکهای بین المللی
  • ساخت، فروش و اجاره انواع شناور دریائی
  • حمل بار دریائی (بین المللی)
  • اعتبارسنجی، تهیه و بررسی طرحهاي توجیهی مالی، فنی و اقتصادي
  • سازه

Copyright © 2017. atabaico . All Rights Reserved.